Par asociāciju

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociāciju (LTMA) ir nodibinājuši Latvijas uzņēmumi, kuri darbojas tiešā mārketinga nozarē:

- Digitālās drukas pakalpojumu sniedzēji,

- Pasta komersanti,

- Izdevniecības,

- Tirgotāji, kas piedāvā preces ar interneta starpniecību.

Dibinātāju mērķis ir pulcēt vienkopus uzņēmumus, kuru veiksmīga darbība ir atkarīga arī no veiksmīgas šīs nozares attīstības Latvijā. Tādejādi LTMA ir iecerēta kā nozares virzītājspēks un priekšnoteikums lietderīgai biedru resursu izmantošanai. LTMA apvieno vienkopus visus Latvijā pārstāvētos tiešā mārketinga novirzienus - tiešo pastu, interaktīvo un mobilo mārketingu, katalogu un interneta tirdzniecību, adrešu datu bāzu pakalpojumu sniedzējus.

 

Latvijas Tiešā mārketinga asociācija ir Eiropas Tiešā un Interaktīvā mārketinga federācijas (FEDMA) biedrs un aktīvi piedalās federācijas darbībā.

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija. Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

tel +37129404236, fax +37167066506

 
Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija
Copyright © 2024. All rights reserved.