Jaunumi

Neraugoties uz nereti izskanējušiem pieņēmumiem par tiešā mārketinga zemo efektivitāti, pētījumi liecina par pretējo. SKDS sociālajā pētījumā„Iedzīvotāju attieksme pret tiešo mārketingu” noskaidrots, kavairāk nekā trešdaļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem dod priekšroku informatīvu materiālu saņemšanai ar pasta starpniecību.

Atsaucoties uz pētījuma rezultātiem,45% iedzīvotāju vēlētos saņemt viņiem interesējošus piedāvājumus savā pastkastē. Lielāku interesi par šāda veida sūtījumiem izrāda sievietes un gados jaunāki iedzīvotāji.Gandrīz 30% iedzīvotāju, kuri ir saņēmuši piedāvājumus pastkastē, norāda, ka tos izpēta un vēlāk atsaucas uz piedāvājumu, ja tas ir saistošs.

Interesanti, ka vidēji 25% no tiem aptaujātajiem, kuri saņem drukātos rēķinus, pievērš uzmanību ar rēķinu nesaistītajai informācijai, kas atrodas tam otrajā pusē vai uz aploksnes, vai arī pievienota atsevišķi.

"Šie rezultāti atspoguļo ļoti vienkāršu patiesību - cilvēka rokās nonācis materiāls visbiežāk tiek aplūkots. To, cik ilgi vai rūpīgi, jau nosaka saturs," secina pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Pētījuma dati apliecina arī individuālas pieejas nozīmi uzņēmuma komunikācijā ar klientu - iedzīvotāji biežāk atver un izlasa tos sūtījumus, kuri ir personīgi adresēti vai arī sūtīti no tiem uzņēmumiem, kuru pakalpojumus vai produktus tie jau izmanto.Tādējādi iespējamssecināt, ka tiešā pasta sūtījumus var uzskatīt par efektīvu un lojalitāti veicinošu komunikācijas kanālu, ja to prasmīgi izmanto. 36% iedzīvotāju norāda, ka biežāk izpētīt saņemtos piedāvājumus viņus mudinātu tieši viņiem piedāvātā atlaide. Savukārt 29% iedzīvotājusmotivē viņiem aktuālas vai interesējošas preces, kā arī pakalpojumi, bet pievienota dāvana ieinteresētu 26% iedzīvotāju.

„Tas ir līdzīgi kā ar apsveikumiem, kurus vienmēr patīkamāk saņemt pa pastu nevis e-pastā vai sociālajos tīklos. Plus, piedāvājumu apjoms ir mazāk piesātināts kā, piemēram, interneta portālos pieejamais, līdz ar to – pamanāmāks,” norāda Alvis Dimitris, Latvijas Tiešā mārketinga asociācijas valdes loceklis.

Pētījumu iniciējusiLatvijas Tiešā mārketinga asociācija (LTMA), un tas veikts 2014. gada nogalē, piedaloties 1004 respondentiem.LTMA apvieno Latvijas uzņēmumus, kuri ir saistīti ar tiešā mārketinga nozari, pārstāvot visus Latvijā pārstāvētos tiešā mārketinga virzienus - tiešo pastu, interaktīvo un mobilo mārketingu, katalogu un interneta tirdzniecību, adrešu datu bāzu pakalpojumu sniedzējus, kā arī sūtījumu piegādātājus.
Atpakaļ

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija. Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

tel +37129404236, fax +37167066506

 
Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija
Copyright © 2024. All rights reserved.