Kā kļūt par biedru

Mēs priecājamies par Jūsu izrādīto interesi un vēlēšanos līdzdarboties Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācijā!

Lai kļūtu par LTMA biedru, lūdzam aizpildīt iesnieguma formu, izdrukāt to, parakstīt un atsūtīt pa pastu uz LTMA:

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija
Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

Par jauna biedra uzņemšanu lemj LTMA valde. Jautājums par Jūsu uzņēmuma uzņemšanu LTMA tiks izskatīts tuvākajā LTMA Valdes sēdē pēc iesnieguma saņemšanas. Valde var Jūs uzaicināt uz atsevišķu tikšanos, ja tas būs nepieciešams. Valdes lēmums Jums tiks paziņots rakstiski.

Ja Jums ir radusies interese un Jūs apsverat iestāšanos LTMA, bet ir vēl dažas neskaidras lietas, kuras vēlētos noskaidrot, Jūs to varat izdarīt, sūtot e-pastu uz adresi alvis.dimitris@fitek.com vai zvanot pa tālruni:29404236. LTMA pārstāvis nepieciešamības gadījumā ir gatavs pārrunāt arī Jūs interesējošos jautājumus klātienē.

 Iesnieguma forma:

LDMA_application_form.doc LDMA_application_form.doc (153.00 KB)

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija. Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

tel +37129404236, fax +37167066506

 
Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija
Copyright © 2024. All rights reserved.