Telemārketings

telemarketings.JPG

Telemārketings - no grieķu valodas "tele", domāts kā tālums, tāliene, šajā saliktenī veidots kā speciālu ziņu nosūtīšana no attāluma. "Market" - angļu valodā ir tirgus, kur satiekas cilvēki un pārdod un pērk. Tātad plašākā nozīmē telemārketings ir visas mārketinga aktivitātes, kas notiek pa attālumu - pasts, tālrunis, internets, e-pasts, fakss u.c. Šaurākā nozīmē telemārketings tiek saprasts kā mārketinga aktivitātes, izmantojot tālruni. Telemārketings - telefona aktīva lietošana visā pasaulē pirkšanas un pārdošanas variācijām, arvien biežāk to izmanto biznesā.

Latvijā ar telemārketingu saprot telefona sakaru izmantošanu, lai sazinātos ar jau esošiem klientiem vai arī potenciālajiem klientiem. Telemārketinga mērķis ir pārdošana. Bieži uzņēmuma, kas nodrošina telemārketinga pakalpojumus, rīcībā ir informācija par cilvēkiem, kam tiek zvanīts - piemēram, ziņas par to, kādas preces šī persona visbiežāk iegādājas. Pirms zvana klientam telemārketinga speciālisti izspēlē iespējamās situācijas, iespējamos atbilžu variantus un tiem sekojošu atbildes reakciju, iebildumus. Pieredzējuši telemārketinga speciālisti rūpīgi izvēlas zvana veikšanai piemērotāko laiku. Pastāv uzskats, ka optimālais laiks telemārketingam ir pēc plkst. 10 no rīta un pēcpusdienās no plkst. 14 līdz plkst. 17, izņemot pirmdienas un piektdienas pēcpusdienas.

Telemārketings ir būtiska sastāvdaļa uzņēmuma darbībā, jo ar šī pakalpojuma palīdzību ir iespējams plānot un paveikt lielākus darba apjomus, kā arī sasniegt augstāku darba kvalitāti. Ar telemārketinga palīdzību ir iespējams veikt dažādas telefonaptaujas, pārdošanu pa telefonu, klienta datu bāzes ierakstu pārbaudi un atjaunošanu u.c. Ļoti daudzi uzņēmumu izmanto telefonu, lai pārdotu savu produkciju vai pakalpojumus  - sākot no kancelejas precēm, beidzot ar dažādiem pakalpojumiem. Nereti uzņēmums izvēlas telemārketingu kā papildus līdzekli, lai palielinātu pārdošanas apjomus vai veiktu kādas citas funkcijas, kas saistītas ar klientu informēšanu par jauniem pakalpojumiem.
Telemārketinga priekšrocības ir saistītas ar metodes būtību:

- Tiešs un verbāls kontakts ar ikvienu sabiedrības locekli.
- Tiek veicināta atgriezeniskā saite un noskaidrotas nianses
- Attālums nav šķērslis, lai komunicētu.

 

 

Klientu apkalpošanas kvalitātes loma telemārketingā

Santa Demme
kontaktu centra “118” mārketinga un komunikācijas vadītāja

Publicēts „Latvijas reklāmas gadagrāmatā '08”

Klientu apkalpošanas kvalitāte un pakalpojumu pārdošana kļūst par galvenajiem uzdevumiem ikvienā uzņēmumā, organizācijā un pat valsts iestādēs, tāpēc to vadītāji cenšas atrast arvien jaunas iespējas apkalpošanas uzlabošanā.

Pilnu tekstu skatīt šeit: Telemarketings_Santa_Demme.doc (37.00 KB)

  Daži ieteikumi telemārketingam

Veiksmīgs telemārketings ir saistīts ar pārdevēja spēju ieinteresēt potenciālo klientu. Četri galvenie faktori, kas to veicina, ir balss tembrs, vārdu izvēle, attieksme un sarunas organizācija. Ir vairāki sarunas etapi, kuriem jāiziet cauri, lai nodrošinātu pārdošanas iespēju. Sākums ir stādīšanās priekšā...

 vairāk»
  Zaudētā telemārketinga māksla

Internets B2B telemārketingu ir padarījis par gluži vai vecmodīgu parādību. Digitālajā laikmetā liela daļa mārketinga speciālistu pat neapsver tā izmantošanu savās kampaņās. Bieži vien tā ir kļūda, jo telefona zvani joprojām var būt lietderīga B2B mārketinga kampaņu sastāvdaļa...

 vairāk»
  Koučinga pieeja zvanu centru operatoru apmācībā

Zvanu centru un telemārketinga personāla apmācīšana nav vienkāršs uzdevums. Pirmkārt, ir jādomā par rentabilitāti. Tērēt naudu dārgām operatoru apmācības programmām ne vienmēr ir izdevīgi. No otras puses, viņu darba kvalitāte tiešā veidā ietekmē jūsu biznesa panākumus. Lasīt vairāk (krievu val.) -  coaching-call-centre.pdf

  Kā uztvert «nē» pozitīvi un citi ieteikumi telemārketingam

Pārdošanas zvani ir lieta, kas patīk tikai retajam. Viens no iemesliem — cilvēkiem nepatīk atkal un atkal atbildē dzirdēt «nē». Tomēr kaut tikai viens «jā» no simts veiktajiem zvaniem nozīmē, ka darbs izpildīts sekmīgi...

 vairāk»
  Kā novērst klientu neapmierinātību ar zvanu centra darbību

Uzņēmumu zvanu centri ir unikāla iespēja tiešai komunikācijai ar klientu. Tomēr nereti to darbība izpelnās kritiku un sūdzības, kas var nopietni ietekmēt klientu attieksmi pret uzņēmuma produktiem. Kādas ir piecas izplatītākās klientu sūdzības par zvanu centru darbību un kā no tām izvairīties, — ekspertu ieteikumus sniedz portāls Marketing Direct.

 vairāk»
  Aktīvā pārdošana pa telefonu: otras iespējas nebūs

Tiek uzskatīts, ka pārdošana pa telefonu sākās 60. gados Lielbritānijā, tirgojot laikrakstu reklāmas laukumus. Tomēr vēl līdz 80. gadu vidum šī produktu virzīšanas un pārdošanas metode vēl nebija plaši izplatīta. Priekšroka tika dota tiešajai pārdošanai klātienē. Savukārt pēdējos gados novērots telepārdošanas popularitātes pieaugums...

 vairāk»
  Telemārketings — ir jāprot ne tikai runāt, bet arī klausīties

Lai pēc iespējas veiksmīgāk piedāvātu klientam tieši to, kas viņam vajadzīgs, ir jāprot ieklausīties. Portāls Call Center Helper piedāvā desmit padomus, kā uzlabot klausīšanās prasmes, runājot pa telefonu.

 vairāk»
  Kā uzlabot zvanu centra efektivitāti

Procesu dokumentēšana, universālu prasmju attīstīšana, personāla noturēšana, laba atlases procedūra, darba organizēšana un novērtēšana — par šiem un citiem ieteikumiem zvanu centra darba uzlabošanai raksta Call Center Helper.

 vairāk»

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija. Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

tel +37129404236, fax +37167066506

 
Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija
Copyright © 2024. All rights reserved.