Tiešā tirdzniecība
Tiešā tirdzniecība

tiesaa_tirdznieciiba.JPG* Tiešā tirdzniecība ir patēriņa preču un pakalpojumu pārdošana patērētājiem, kas balstās uz personiska kontakta pamata. Preču demonstrācija   parasti notiek klientu mājās, darbā vai citās, ar mazumtirdzniecību nesaistītās vietās. Tiešā tirdzniecība visbiežāk notiek, tiešajam pārdevējam izskaidrojot vai nodemonstrējot preci ārpus mazumtirdzniecības tīkla vietām.

 

TIEŠĀ TIRDZNIECĪBA IR:

Patēriņa preču un pakalpojumu pārdošana patērētājiem, kas balstās uz personīgu kontaktu bāzes. Galvenokārt   - klientu mājās, darbā vai citās , ar mazumtirdzniecību nesaistītās vietās.

Tiešā pārdošana piedāvā Klientiem iespēju aplūkot, pamēģināt un   novērtēt preci viņu brīvajā laikā savās mājās vai draugu pulkā.   Visas preces tiek piegādātas tieši Klientam. Tas ir īpaši izdevīgi tiem, kuri dzīvo lauku apvidos un nelielās pilsētās, kur citādi nav pieejamas šīs preces un pakalpojumi.

Tiešā tirdzniecība sastopama divos dažādos veidos. Tā var notikt   kā darījums - viens   pret vienu ( parasti - pēc iepriekšējas vienošanās tiešais izplatītājs demonstrē preci Klientam)   vai arī - kā   īpašs pasākums ( pārdošana, izskaidrojot un demonstrējot produktus grupai potenciālo klientu parasti klienta mājās vai kāda viesmīlīga cilvēka mājās, kurš viesus ielūdzis īpaši šim nolūkam).

Ir dažādi veidi, kā organizēt tiešās tirdzniecības kompānijas darbu. Dažas kompānijas izmanto cilvēku savstarpējās attiecības vai   daudzlīmeņu mārketinga struktūru, kur preces un pakalpojumi tiek piegādāti patērētājiem ar neatkarīgu tiešo pārdevēju starpniecību.

Tiešie pārdevēji var saņemt atlīdzību, kas atkarīga no viņu pārdošanas rezultātiem, kā arī no to tiešo pārdevēju pārdošanas rezultātiem, kas ir viņu pašu rekrutēti un apmācīti.

Tiešā pārdošana ir tirdzniecība ārpus mazumtirdzniecības tīkla.

 

TIEŠĀ TIRDZNIECĪBA NAV: 

Pārdošana Internetā, pa telefonu vai ar pasta pasūtījumu starpniecību bez tiešā pārdevēja un klienta personiskas tikšanās. Iepriekšminētās tirdzniecības formas ir distances pārdošana.

Piramīdu shēma. Piramīdu shēma ir plāns vai operācija, ar kuras palīdzību tās   dalībnieks maksā vai sola maksāt par iespēju saņemt kompensāciju par jaunu dalībnieku piesaistīšanu, kas tiek iesaistīti shēmā. Ir īpaši mehānismi kā tā šo "Investīciju" vai "Darījumu" pārstāvji vairo savu labklājību ģeometriskā progresijā, ko gūst no maksājumiem ko veic iesaistītie cilvēki pēc šādas shēmas.

Līdzīgas krāpnieciskas shēmas ir aprakstītas dažādos starptautiskās jurisdikcijās un   "ķēdes vēstulēs" kā   "sniega bumbu" shēmas, ķēdes tirdzniecība, naudas spēles vai investīciju loterijas.

Piramīdu shēmas dara bažīgu Eiropas Tiešās Tirdzniecības Asociāciju Federāciju, jo šīs un citas krāpnieciskasshēmas bieži tiek slēptas un dažkārt tiek jauktas ar tiešo tirdzniecību.

 

JAUTĀJUMI PAR TIEŠO TIRDZNIECĪBU

Kas nodarbojas ar tiešo tirdzniecību? Virtuāli jebkurš var būt iesaistīts tiešajā pārdošanā. Tieši pārdevēji ir dažādas izcelsmes ļaudis dažādos vecumos, ar dažādu izglītības līmeni. Visā pasaulē ir vairāk kā 30 miljonu tiešo pārdevēju. Vairums no tiem ir sievietes. Vairums tiešo pārdevēju stādā nepilnu darba dienu , bet arvien pieaug to cilvēku skaits, kuriem tā ir vienīgā nodarbošanās. Tiešie pārdevēji augstu vērtē elastīgo darba laiku, kā arī to, ka uzsākt darbu ir ļoti vienkārši un nav nepieciešami lieli ieguldījumi. Kā arī - nav nepieciešama iepriekšēja pieredze. Jo apmācības un treniņus piedāvā   tiešās tirdzniecības kompānijas.

 Kādas preces un pakalpojumi visbiežāk tiek pārdoti ar tiešās pārdošanas starpniecību? Tiešā tirdzniecība piedāvā plašu produktu klāstu ( preces un pakalpojumus): personīgās lietošanas preces, pārtiku, labsajūtas produktus, sadzīves lietas. Preces, kas tiek pārdotas tiešās tirdzniecības tīklā, tiek nodemonstrētas, pircējam bieži tiek sniegta iespēja tās izmēģināt. Tiek nodrošināta   pēc pirkuma apkalpošana, kā arī iespēja atteikties no pirkuma.  

Cik daudz ir tiešās pārdošanas kompāniju? Tiešā pārdošana ir moderns un progresīvs tirdzniecības veids,   kas piesaista arvien vairāk kompāniju visā pasaulē. Price WaterhouseCo 1999. gadā veiktajā pētījumā ieguva informāciju pat 700 tiešās tirdzniecības kompānijām visā pasaulē. Tās dod peļņas iespējas vairāk kā 30 miljoniem cilvēku. Ir nelielas   Tiešās tirdzniecības kompānijas , ir arī vidējas, taču ir arī lielas multinacionālas kompānijas.

Kāda ir atšķirība starp tiešo pārdošanu

  • un tiešo mārketingu?

Tiešā pārdošana ir viens no tiešā mārketinga veidiem. Tomēr tiešās pārdošanas pamatā ir personīgas attiecības starp pārdevēju un viņa klientiem.

  • pasta pasūtījumiem?

Pasūtījumi pa pastu, pārdošana pa telefonu un Internetā ir distances mārketinga formas kurās kontaktus nodibina bez pircēja un pārdevēja personīgas tikšanās. Dažas tiešās tirdzniecības kompānijas arvien pastiprina   tiešā mārketinga   aktivitātes sava biznesa attīstībā.

Vai ir atšķirība starp tiešo pārdošanu un daudzlīmeņu mārketingu? Nē. Tiešā pārdošana ir piegādes forma. Daudzlīmeņu mārketings   ir veids, kā organizēt tiešo   pārdošanu un atlīdzināt tiešajiem pārdevējiem.

 

* Materiāls pārpublicēts no Latvijas Tiešās Tirdzniecības asociācijas mājas lapas: www.ltta.lv

 

 

Recesijā aktivizējas tiešā pārdošana

Digitālā mārketinga un interneta tirdzniecības laikmetā netiek aizmirsta arī tiešo pārdevēju profesija. Šo «no durvīm pie durvīm» pārdošanas tehniku sākuši izmantot ne tikai tradicionālie tiešās tirdzniecības uzņēmumi. Kosmētikas un mājsaimniecības preču tirgotājiem pievienojušies arī finanšu un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji. Novērots, ka Latvijā tiešo pārdošanu izmanto kabeļoperators Izzi.

 vairāk»
  Tiešā tirdzniecība pielāgojas patērētāju vajadzībām

Tiešās tirdzniecības popularitāte un piedāvātās produkcijas klāsts dažādās valstīs ir atšķirīgs. Lielbritānijā visbiežāk pirktās ir saimniecības preces, energopakalpojumi, dārzkopības piederumi un pārtika. Tiešā tirdzniecība ir pielāgojusies atbilstoši pieprasījumam un vajadzībām...

 vairāk»

Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija. Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

tel +37129404236, fax +37167066506

 
Latvijas Tiešā Mārketinga asociācija
Copyright © 2024. All rights reserved.